Ū ilgoji raidė

Ū

Ū ilgoji didžioji raidė

ū

ū ilgoji mažoji raidė