Ę nosinė raidė

Ę

Ę nosinė didžioji raidė

ę

ę nosinė mažoji raidė